Teollinen Internet

Teollinen Internet (IoT) mahdollistaa tiedonkeruun ja tuotantolaitteiden ennakoivan kunnossapidon.

Mikä on Teollinen Internet?

Teollinen Internet laajentaa internet-verkon teollisuuden laitteisiin ja koneisiin, joita voidaan tällöin ohjata ja mitata web-pohjaisesti. Laitteet pystyvät viestimään ja toimimaan keskenään kerätyn datan perusteella.

Teollinen Internet mahdollistaa tiedonkeruun ja ennakoivan kunnossapidon. Teollisella Internetillä saavutetaan kulujen vähentymistä, sillä laitteet osaavat toimia älykkäästi säästäen tarvittaessa resursseja. Myös tuotantoketjujen läpinäkyvyys mahdollistuu, mikä hyödyttää tuotantoketjujen ohjaamisessa ja niiden optimoinnissa.

 

  • Teollinen Internet tekee laitteista ja koneista älykkäästi toimivia
  • Älykäs tuotanto vähentää kuluja
  • Tuotantoketjuista tulee läpinäkyviä
  • Kerättyä dataa on helppo analysoida miltä ajalta tahansa, missä tahansa