Mopasol-laadunvalvonta


Laadunvalvonnan ytimessä on asiakastyytyväisyys sekä tehokkuus. Vaikka toimimme digitaalisessa toimintaympäristössä, on asiakas silti toiminnan tärkein osa, joka maksaa palvelustamme.

Kilpailukykyisen yrityksen arvolupaus asiakkaalle on tuottaa palvelua, joka vastaa asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin. Laadunvalvonnan tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaan tilaama tuote on odotusten mukainen.

Nykyaikainen laadunvalvontajärjestelmä myös mittaa ja testaa valmistettavat tuotteet.

Laadunvalvontaprosessin tehostaminen maksaa itsensä takaisin pitkinä asiakassuhteina, pienentyneenä hävikkinä sekä lyhyempinä läpimenoaikoina.

Modernin liiketoimintaympäristön tulee olla ketterä, joustava ja kustannustehokas.  Nykyaikaisesta tuotannosta saadaan kaikki irti, kun se on skaalautuva, toiminnassa ympäri vuorokauden ja kauttaaltaan seurattavissa. Myös tietoturvasta tulee huolehtia tarkasti.


Tehostettu laadunvalvontaprosessi:

 • estää virheellisten tuotteiden pääsyn asiakkaalle
 • säästää tuotantokustannuksissa
 • parantaa tuotannon läpimenoaikoja
 • poistaa laadunvaihtelun lopputuotteessa
 • säästää henkilöresursseja
 • parantaa asiakastyytyväisyyttä


Milloin laadunvalvontajärjestelmään panostaminen kannattaa?

Laadunvalvonta kannattaa aina, mutta laadunvalvontajärjestelmään panostaminen kannattaa erityisesti silloin, kun tuotantomäärät ovat suuria, tuotantolinjasto on ihmissilmin vaikeasti saavutettavissa, tai tuotannossa valmistetaan paljon erilaisia tuotesarjoja.

Tuotannonlaadunvalvontajärjestelmän hankinnan tarvetta voi perustella esimerkiksi seuraavasti:

 • valmistettavan tuotteen laatu vaihtelee
 • laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota
 • täytyy pystyä valvomaan kokoa tai sävyeroja erityisen tarkasti
 • halutaan minimoida viallisista tuotteista syntyvät kustannukset
 • halutaan mututuntuman sijaan saada tarkkaa dataa tuotannon toiminnasta
 • halutaan ylittää asiakkaan odotukset
 • halutaan parantaa yrityksen tulostaMitä hyötyä laatuajattelusta on organisaation toiminnalle?

Tuotannon laadunvalvonta helpottaa laatuajattelun siirtämistä koko organisaation toimintaan.

Kun virheellisiin tuotteisiin päästään käsiksi mahdollisimman hyvissä ajoin, pienennetään valmistuskustannuksia läpi koko tuotanto- ja toimitusketjun. Tuotannon laadunvalvonta sekä -seuranta huomaa suunnittelusta, viallisista laitteista tai epäkurantista materiaalista syntyneet virheet heti alkumetreillä.

Laatuajatteluun panostamalla säästetään materiaalikustannuksissa sekä vältetään käyttämästä aikaa reklamaation hoitoon ja tuotannon uudelleenjärjestelyihin. Laadunvalvonnalla väistetään myös huono maine, kun huonolaatuiset tuotteet eivät ehdi asiakkaalle saakka – turhista kuljetus- ja käsittelykuluista puhumattakaan.

Laadunvalvontajärjestelmää kehitettäessä kannattaa kiinnittää katse myös myyntiin ja markkinointiin: kuinka saatte täyden hyödyn irti investoinnistanne, ja miten hyöty siirtyy konkreettisesti viivan alle.

Laatuajattelussa sekä hyvin suunnitellussa laadunvalvontaprosessissa huomioidaan tuotannon teknisten asioiden lisäksi:

 • henkilöstön hyvinvointi
 • työtehtävien mielekkyyden lisääntyminen
 • myynti
 • markkinointi
 • tilaus- ja toimitusprosessi
 • asiakassuhteet
 • koko yritystoiminnan kokonaiskustannuksetToimintojen virtaviivaistaminen ja läpimenoaikojen parantaminen

Reaaliaikaista tietoa tuotteiden laadusta voidaan hyödyntää edelleen tuotannon tehostamisessa, kehittämisessä sekä uusien investointien tekemisessä.

Nykyaikaisen laadunvalvontajärjestelmän muistiin voi laittaa tiedot tuhansista tuotteista, vaikka tuotantomäärät olisivat pieniäkin. Laadunvalvontajärjestelmiä on myös tarvittaessa helppo päivittää tuotannontarpeiden muuttuessa.

Laadunvalvonta lisää tuotannon joustavuutta. Yritys kohtaa jatkuvasti tilanteita, joissa piilee vaara suuremmasta haaksirikosta. Riskit tulee osata tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistä kokonaan.Miten laadunvalvonta teknisesti toimii?

Datankeräysanturit ja konenäkökamerat havaitsevat puutteelliset tuotteet nopeasti. Tuotannosta kerätyt reaaliaikaiset tiedot siirretään erilliseen palvelimeen, josta tuotantoprosesseja on helppo hallita; koneet ja laitteet voidaan kytkeä pois päältä, käynnistää, ohjata ja ajastaa milloin tahansa ja missä tahansa tietokoneella ja/tai älykännykällä.

 • vähentää merkittävästi reklamaatioita virheellisistä tuotteista
 • säästää materiaalikustannuksissa
 • tuotantoprosesseja voidaan hallita helposti, ja muutokset voidaan tehdä nopeasti missä tahansa
 • jokainen tuote voidaan jäljittää

Käyttöliittymä tehdään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Pienimmillään haluttu toimenpide voi olla linjan pysähtyminen tai piippaus kännykkään. Halutessa kaikki poikkeamat tuotannosta kerätään talteen myöhemmin analysoitaviksi. Tuotannosta tulee moitteetonta.

Kysy lisää laadunvalvonnasta!
Noudatamme NLM 10 yleisiä sopimusehtoja.