Teollinen Internet (IoT) mahdollistaa tietojen keräämisen ja tuotantokoneiden ennakoivan kunnossapidon. Kaikki kerätty data siirtyy pilvipalveluun, josta sitä on helppo analysoida.

Teollinen Internet laajentaa internetverkon teollisuuden koneisiin ja laitteisiin, joita voidaan ohjata ja mitata verkkopohjaisesti. Laitteet ja koneet pystyvät kommunikoimaan keskenään kerättyjen tietojen perusteella. Tämä johtaa kustannusten alenemiseen, koska laitteiden toimiessa älykkäästi ne säästävät resursseja.

  • Teollinen Internet tekee laitteista ja koneista älykkäitä
  • älykäs tuotanto vähentää kustannuksia
  • tuotantoketjut tulevat läpinäkyviksi
  • kerättyjä tietoja on helppo analysoida ajanjaksoittain mistä tahansa

Noudatamme NLM 10 yleisiä sopimusehtoja.