Teollinen Internet (IoT) mahdollistaa tietojen keräämisen ja tuotantokoneiden ennakoivan kunnossapidon. Kaikki kerätty data siirtyy pilvipalveluun, josta sitä on helppo analysoida.

Käytännön ratkaisu IoT-ratkaisujen hyödyntämisestä käytännössä on esimerkiksi SmartIO-tuotannonhallintajärjestelmä.

Mitä Teollinen Internet tarkoittaa?

Teollinen internet, Internet of Things, josta tuttavallisemmin puhutaan IoT-ratkaisuina, on kehitetty helpottamaan arjen toimintoja sekä keräämään tietoa päivittäisistä toimistamme.

Käytännön esimerkki usein käyttämästämme IoT-ratkaisusta on vaikkapa pysäköintihallin etävalvonta, mutta IoT-ratkaisuja hyödyntämällä voidaan myös valvoa lasten liikkumista tai ohjata suuria valtamerilaivoja.

Mitä hyötyä IoT-ratkaisuista on teollisuuden yritykselle?

Teollinen Internet laajentaa internetverkon teollisuuden koneisiin ja laitteisiin, joita voidaan ohjata ja mitata verkkopohjaisesti. Laitteet ja koneet pystyvät kommunikoimaan keskenään kerättyjen tietojen perusteella. Tämä johtaa kustannusten alenemiseen, koska laitteiden toimiessa älykkäästi ne säästävät resursseja. Pohjimmiltaan älykkään tuotannon tarkoitus on siis vähentää kustannuksia ja parantaa yrityksen tulosta.

Esimerkkejä IoT:n hyödyntämiskohteista:

 • tietojen kerääminen
 • datan hyödyntäminen sekä analysointi
 • koneiden ennakoiva kunnossapito
 • koneiden käyttöaikojen seuranta
 • tuotannon tehostaminen
 • tuotannon läpimenoaikojen parantaminen
 • tuotannon kustannusten vähentäminen
 • laadunvalvonta
 • kulunvalvonta
 • työhyvinvoinnin seuranta

Miten IoT tekee laitteistamme älykkäitä?

Voimme laittaa tuotantolaitokseen yksittäisiä laitteita, kuten robotteja tai konenäkökameroita, joille voidaan ohjelmoida tietty toimenpide, kun ne tekevät esimerkiksi virheen.

Kun laitamme tähän laitteeseen älyä anturoimalla sen, sekä keräämällä laitteesta sen tuottamaa tietoa, voimme huomata, että laite tekee virheen aina, kun tietty ominaisuus tai muuttuja tuotannossa toistuu.

Tällöin voimme ennakoida ja tehdä esimerkiksi vaadittavat huoltotoimenpiteet hyvissä ajoin, ennen kuin poikkeama toistuu. Näin voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. Tuotantoketjut tulevat läpinäkyviksi sekä helpommin tulkittaviksi ja ennakoitaviksi.

Ominaisuus voi liittyä vaikka seuraaviin mitattaviin arvoihin:

 • mittaaminen
 • muodon tarkistaminen
 • nestepinnan korkeuden valvonta
 • punnitseminen
 • täyttöasteen seuranta
 • lämpötilan seuranta
 • tärinän valvonta

Hallitse tuotantoa pilven kautta mistä tahansa

Kerättyjä tietoja on helppo analysoida ajanjaksoittain mistä tahansa. Laitteet tai vaikka ilmanvaihto voidaan halutessa käynnistää etänä, avata tai sulkea ovia, sekä siirtää yhteistyörobotti työpisteeltä toiselle.

Jos tuotantolaitoksen lämpötila nousee liikaa, kone pysähtyy odottamatta, tai lattialla on kosteutta väärässä paikassa, voi siitä saada ilmoituksen välittömästi.

Jos tuotantomäärissä ei päästä päivätavoitteisiin, tai varastosta alkaa materiaali loppua, voidaan tuotantoa lisätä toisella linjalla, tai tehdä automaattisesti lisätilaus varaston täydentämiseksi.

SmartIO tuo kaikki Teollisen Internetin hyödyt tuotantolaitokseen ilman suuria riskejä ja kertainvestointeja

Mopasolin kehittämä SmartIO-tuotannonhallintajärjestelmä on helposti sekä kustannustehokkaasti käyttöön otettava teollisuuden verkkoratkaisu.

Ensimmäinen anturoitava laite muodostaa tehdasalueelle lyhyen kantaman verkon, jonka kautta saamme linkitettyä yhteiseen verkkoon ja käyttöliittymään joko yhden laitteen, tai monta laitetta kerrallaan. Tämän jälkeen koko tuotanto on valvottavissa tietokoneen tai puhelimen kautta.

Tutustu SmartIO-tuotannonhallintajärjestelmään täältä tai kysy lisää.
Noudatamme NLM 10 yleisiä sopimusehtoja.