Kehittämämme OVEXi®-sisälogistiikkajärjestelmä perustuu uusimpaan IoT-teknologiaan. Erityinen radio- ja ultraäänisignaaleiden yhteistyö takaa erittäin tarkan ja luotettavan kohteiden tunnistamisen.

OVEXi®-järjestelmä sopii kaikkiin tiloihin, joissa halutaan parantaa kulunvalvontaa ja työturvallisuutta. OVEXi®-järjestelmään voi liittää varoitusvalon, joka mahdollistaa turvalliset kulmat; henkilöt saavat varoitusvalon syttyessä tiedon välittömästi, jos vaarallisen kulman takaa on tulossa liikkuva kohde.  

Järjestelmä toimii myös kulunvalvontana, jolloin ovi aukeaa vain sallituille kohteille, esimerkiksi trukeille. Näin vältetään myös turhat ovien aukaisut.

Pilvipalveluun yhdistettynä OVEXi®-järjestelmä kykenee tutkimaan ovien käyttöä ja hallinnoimaan kulkulupia etänä.

Järjestelmä soveltuu myös valojen ohjaukseen; liikkuvan laitteen tullessa valaisemattomaan tilaan OVEXi®-ohjain havaitsee liikkuvan laitteen ja kytkee valot päälle. Liikkuvan laitteen poistuessa tilasta, tilan valot kytkeytyvät pois päältä.Toimintaperiaate yksinkertaistettuna

Moottoroituun oveen asennetaan langaton radiotunnistinohjain, joka kykenee havaitsemaan liikkuvaan laitteeseen asennetun lähettimen. Laite toimii myös kulunvalvontana, jolloin ovi aukeaa vain sallituille laitteille.

Oven tunnistettua liikkuvan laitteen, oviohjainjärjestelmä varmistaa, että laite on tulossa kyseistä ovea kohti, jolloin järjestelmä avaa oikean oven.

OVEXI®-sisälogistiikkajärjestelmä on helppo asentaa ja säätää omiin tarpeisiin mukautuvaksi. Järjestelmä sisältää säätöpainikkeet ja ovenavausohjaimen.

Hyödyt

  • Logistiikan toiminnot virtaviivaistuvat kulunvalvonnalla ja kulkulupien hallinnoinnilla etänä
  • Lisää työturvallisuutta varoittamalla selkeästi valolla vaarallisista kulmista
  • Turhat ovien aukaisut vältetään, jolloin esimerkiksi kylmä ulkoilma ei pääse sisälle
  • Valojen hallinta lisää energiatehokkuutta
  • Automaattiaukaisu toimii vain sallituille laitteille
  • Mahdollistaa liikkeenseurannan ja kulkulupien hallinnoinnin etänä
  • Sama lähetin toimii rakennuksen kaikkiin portteihin ja oviin
  • Ovien ja liikkuvien laitteiden määrällä ei ole merkitystä
  • Jokainen liikkuva laite, esim. trukki, voidaan tunnistaa sen MAC-osoitteen kauttaJätä yhteydenottopyyntö tai kysy lisää OVEXi®-sisälogistiikkajärjestelmästä.