Muovituotteiden tarkastus ns. stand alone -konenäköjärjestelmällä.

Lähtökohdat: Asiakkaalla tarve löytää automaattinen laadunvalvontaratkaisu valmistamiensa muovituotteiden muodon täsmäykseen ja porareikien paikkojen tarkastukseen ja mittoihin.

Suunnittelu ja toteutus:

Testi ja pilottiprojekti

Suunnitteluvaiheessa tehtiin asiakkaalta saatujen mallikappaleiden avulla testaus ns. stabiileissa olosuhteissa, joissa varmistuttiin, että mitattavat laadulliset määreet voidaan toteuttaa käyttäen konenäkökameroita ja ohjelmoitavaa, näytöllistä konenäkökontrolleria.

Toteutus

Toteutusvaiheessa rakennettiin konenäköjärjestelmälle mekaaninen, pyörillä varustettu testausasema, johon integroitiin neljän konenäkökameran järjestelmä, kontrolleri ja erillinen pc ja näyttö mittaustuloksien esitykseen, tallennukseen ja mittaustietojen lähettämiseen asiakkaan tietokantaan. Testausasemaan toteutettiin myös automatiikalla toimiva luukku, joka sulkeutuu ennen kuvan ottamista.

Näin Volar Plastic Oy:n toimitusjohtaja Olli Walden (2018) kertoi konenäköjärjestelmäprojektin lopputuloksesta:

Ennen vaihteluväli koneiden välillä oli suurempi. Saatavilla oleva data on kaikkien nähtävillä, ja uskon sen osaltaan motivoivan työntekijöitä. Firman menestyminen ei kuitenkaan riipu yksittäisen työntekijän ahkeruudesta vaan siitä, miten kaikkia koneita käytetään kokonaisuutena.

Walden kokee, että projekti on ollut kokonaisuutena erittäin hyvä.

Tuotannon ongelmien laajuus on kirkastunut ja koneiden käyttöasteen todellinen tila on projektin myötä paljastunut.

Waldenin mukaan Volar Plasticin tyyppisen yrityksen on joka tapauksessa tehtävä jonkinlaista kehitystyötä, on se sitten materiaalien tai prosessien kehittämistä.

Hän näkee järjestelmän antamassa datassa myös markkinointipotentiaalia.

Siinä puhutaan julkisuuskuvan luomisesta. Monet asiakkaat ovat olleet järjestelmästämme hyvin kiinnostuneita.