Virheelliset tuotteet havaitaan luotettavasti konenäöllä jo tuotantolinjoilla ennen asiakkaalle päätymistä.